สัมนาการติดตั้งและใช้งาน Globe Control Valve

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก ซัพพลาย จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรม ในหัวขัอเรื่องการติดตั้งและการใช้งาน Globe control valve ” Fisher Type : 657-HPT” ที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น
โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญเรื่องวาล์ว จาก บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำในการติดตั้งและแก้ปัญหาหน้างานอย่างถูกต้อง

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider