Ebara Pump

Ebara Pump

Ebara Pump เป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำ ปั๊มสารเคมี คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น สินค้าของ Ebara ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เรามีปั๊มหลากหลายให้เลือกใช้งานตามต้องการ

Ebara Pump 3D Series ถูกออกแบบขึ้นเพื่อบริหารน้ำกับระบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม สามารถใช้งานได้ตั้งแต่การใช้งานในครัวเรือนทั่วไปจนถึงการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบให้สามารถสร้างแรงดันและให้ปริมาณน้ำที่มากได้อย่างลงตัวถูกออกแบบแบบ Back pull out สามารถถอดเพื่อบำรุงรักษาปั๊มได้ง่าย

3D Series

Ebara Centrifugal Pump 3D Series

Download สเปคสินค้า

Centrifugal Pump 3DSeries_50_0_IE2-3 (3) (003)


bara 3D 40-125/1.5M ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-125/1.5 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) : 2900 RPM
 • Head (M) : 6.3-18.2 M
 • Flow : 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด : 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 1.5 KW (2 HP) 3 สาย

bara 3D 40-125/1.5M ปั๊มเหล็กหล่อ - 2 สาย

Ebara 3D 40-125/1.5M ปั๊มเหล็กหล่อ - 2 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM): 2900 RPM
 • Head (M): 6.3-18.2 M
 • Flow: 200-700 L/Mim
 • ขนาดท่อดูด : 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 1.5 KW (2 HP) 2 สาย

3D 40-125/2.2 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-125/2.2M ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head (M): 13.7-24.4 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด : 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1-1/2 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 2.2 KW (3 HP) 3 สาย

3D 40-125/2.2M ปั๊มเหล็กหล่อ - 2 สาย

3D 40-125/2.2M ปั๊มเหล็กหล่อ - 2 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head (M): 13.7-24.4 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด : 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 2.2 KW (3 HP) 2 สาย

3D 40-160/3.0 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-160/3.0 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head: 18.7-29.4 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด: 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 3.0 KW (4 HP) 3 สาย

3D 40-160/4.0 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-160/4.0 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head: 27-37.2 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด: 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 4.0 KW (5.5 HP) 3 สาย

3D 40-200/5.5 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-200/5.5 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head: 33-44.5 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด: 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1-1/2 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 5.5 KW (7.5 HP) 3 สาย

3D 40-200/11 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

3D 40-200/11 ปั๊มเหล็กหล่อ - 3 สาย

เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบต้องใช้หน้าแปลน

 • ความเร็วรอบตัวเปล่า: 2900 RPM
 • Head: 60-70 M
 • Flow: 200-700 L/Min
 • ขนาดท่อดูด: 2-1/2 Inch
 • ขนาดท่อส่ง : 1.5 Inch
 • ขนาดมอเตอร์ : 11 KW (15 HP) 3 สาย