Carbon Filter

Carbon Filter ฟิลเตอร์กรองกลิ่น หรือ ตัวกรองกลิ่น

Carbon Filter Vilapack-c

ตัวกรองอากาศกระเป๋าใยสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์: Vilapak-C

 • แผ่นกรองอากาศ: คาร์บอนฟิลเตอร์ เคลือบวัสดุไฟเบอร์โคสติ้ง ด้วยส่วนประกอบผงคาร์บอน
 • ขนาดมาตรฐาน: ความลึก 380, 534, 560 มม. หรือขนาดที่ต้องการ
 • เฟรม: อลูมิเนียม
 • การออกแบบ: รูปแบบกระเป๋าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกรองมากขึ้น เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น

Carbon Filter Airassorb-V

V Cell Activated Carbon

ผลิตภัณฑ์: Airassorb-V

 • ระดับกรอง: M5
 • วัสดุ: ถ่านกัมมันต์ถ่านหิน
 • เฟรม: ABS-Plastic, เคลือบหน้าสแตนเลส
 • ขนาดมาตรฐาน: 2287 x 592 x 292, 592 x 592 x 292 มม.
 • รูปทรง: กระบอกอัดรีด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ชนิดเม็ด
 • คุณลักษณะ: ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ คือ ถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ AC22 ใช้ดูดซับก๊าซเคมี
 • เฟรม: V-Bank ชนิด SH-Type สามารถเปลี่ยนได้

Carbon Filter Airassorb-M

V Cell Miniplate Carbon Filter

ผลิตภัณฑ์: Airassorb-M

 • ระดับกรอง: M5
 • วัสดุ: PP เคลือบด้วยคาร์บอน
 • รองรับ: ตัวคั่น Hotmelt มาตรฐาน
 • ความลึกมาตรฐาน: 292 มม.
 • แผ่นเฟรม: พลาสติก ABS
 • ประเภทเฟรม: พลาสติก ABS
 • ประเภทเฟรม: หัวเดียว ลักษณะเป็นจีบขนาดเล็กพิเศษจากไฟเบอร์กลาส ฟิลเตอร์มีประสิทธิภาพสูง ความหนา 25 มม.
 • เฟรม: พลาสสติก ABS 4V STd. มีทั้งแบบครึ่งกับเต็มขนาด ให้ความสามารถในการไหลเวียนชองอากาศมากขึ้น

Carbon Filter AC22

Virgin Activated Carbon

ผลิตภัณฑ์: AC22

 • วัสดุ: ถ่านกัมมันต์ฐานถ่านหิน
 • เฟรม: AL-Extrude เฟรมคาร์บอนชนิดถอดเปลียนได้
 • ความาตรฐาน ลึก: 22, 45, 47 มม.
 • รูปทรง: กระบอกอัดรีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ชนิดเม็ด
 • คุณลักษณะ: ถ่านกัมมันต์ที่ใช้คือ ถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ AC22 ใช้ดูดซับก๊าซ ใช้ในการดูดซับได้ดี สามารถใส่กรอบตามต้องการ และสามารถเปลี่ยนกรอบได้

 

แผ่นกรองคาร์บอน แผ่นกรองกลิ่น และควัน

ตัว Carbon จะมีความพรุนซึ่ง ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายด้านส่วนหนึ่งสามารถนำมาใช้ ในการดูดซับสารเคมีต่างๆได้ และ สามารถดูดซับกลิ􀃉นและควัน ได้อย่างมีคุณภาพ มีทั้ง รูปแบบม้วน และ แบบเม็ด ที่สามารถนำไป บรรจุในกรอบตามขนาดมาตรฐาน หรือ ตามความต้องการได้ เช่น กรอบอลูมิเนียม, กัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Extruded virigin activated carbon AC22/25

ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากอิตาลี สำหรับอากาศและก๊าซ รูปร่างทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ขนาดบรรจุแพ็คละ 25 กก. สามารถนำมาใส่กรอบได้ตามต้องการ อาทิ กรอบอลูมิเนียม, กรอบกัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Granular activated carbon AC/CN-G

ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากจีน สำหรับอากาศและก๊าซ รูปร่างทรงเม็ดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 มม. ขนาดบรรจุแพ็คละ 25 กก. สามารถนำมาใส่กรอบได้ตามต้องการ อาทิ กรอบอลูมิเนียม, กรอบกัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Synthetic carbon filter

ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเส้นใยไมโครพิเศษ มีปริมาณคาร์บอนสูง ส่วนใหญ่ใช้ใน งานอุตสาหกรรมมลพิษหนัก ช่วยป้องกันฝุ่นได้ มีขนาดมาตรฐาน 2.0 X 20.0 ม. ต่อม้วน
มีความหนา 5 และ 10 มม. สามารถ นำมาตัดและใส่กรอบได้ตามต้องการ