Watar Filter and Oil Filter

Cartridge Filter

Cartidge Filter เป็นไส้กรองที่พบเห็นในเครื่องกรองน้ำ เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง นำมาทำเป็นเส็นใยเล็กๆ และนำไปอัดแท่ง ไส้กรองส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาไว้ในตำแหน่งแรกของเครื่องกรองน้ำเสมอ มีขนาด 1 Micron, 5 Micron, 10 Micron

กระบอก Housing คืออุปกรณ์สำหรับใส่ไส้กรองน้ำ ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ

  • กระบอกกรองน้ำ Housing แบบขาวทึบไม่สามารถมองเห็นไส้กรองข้างในได้ ทำมาจากวัสดุ PP (Polypropylene)
  • กระบอกกรองน้ำ Housing แบบใส สามารถมองเห็นความสกปรกของไส้กรองได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดออกจากตัวเครื่อง ทำมาจากวัสดุ PP (Polypropylene)
  • กระบอกกรองน้ำ Housing Big Blue ตัวกระบอกมีสีฟ้าทึบไม่สามารถมองเห็นไส้กรองภายในทำมาจากวัสดุ PP (Polypropylene)
  • กระบอกไส้กรอง Housing Membrane ตัวกระบอกทำจากพลาสติกสีขาว สามารถใช้ได้ทั้งระบบ RO. และระบบ UF

ไส้กรอง PP

หรือไส้กรองหยาบ ทำมาจาก Polypropylene Filter ช่วยกำจัดสารแขวนลอย ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 Micron โดยมีขนาด 10", 20", 30", 40" และ 50"

คุณสมบัติของไส้กรอง PP

กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้าไปในตัวเครื่องกรองน้ำ เช่น ฝุ่นผง , กรวด , ทราย , ตะกอนดิน ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง PP ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำบริเวณนั้น ว่าสะอาดหรือสกปรกมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ถ้าสกปรกไม่มาก และใช้น้ำไม่เยอะ อาจจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 90-180 วัน

ไส้กรองเมมเบรน RO Membrane

โดยทั่วไปจะผลิตจาก  Polyamide (PA)  มีลักษณะแผ่นเนื้อเยื่อความละเอียดสูงนำมาพันรอบแกนพลาสติกที่มีรูตรงกลาง เพื่อให้เฉพาะน้ำเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้ ไส้กรองเมมเบรน ทำหน้าที่ กรองสารละลายสารปนเปื้อน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และยังสามารถกรองน้ำเค็มให้จืดสนิท มีความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน

คุณสมบัติของไส้กรองเมมเบรน

กรองสิ่งสกปรก และสารละลายในน้ำได้มากถึง 99% เหมาะสำหรับระบบกรองน้ำในอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น  น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำกร่อย


Oil Filter

Oil Filter ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำมัน จะมีหน้า คือ ป้องกันอุปกรณ์ ป้องกันกระบวนการผลิตปนเปื้อน และยืดกระบวนการผลิต

Suction Filter

เป็นการกรองแบบหยาบ เนื้อไส้กรองเป็น WIRE MESH ดักจับสิ่งปกติที่เป็นของแข็งขนาดใหญ่ ความละเอียดของไส้กรองจะอยู่ระหว่าง 60 ไมครอน จนถึง 250 ไมครอน
ใช้กับน้ำมันไฮดรอลิค, น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันเครื่องอัดอากาศ เนื้อกรองและวัสดุมีให้เลือก Glass Fiber, Syntheic Fiber, Paper, Metal Fiber

Pressure Line Filter

เป็นไส้กรองที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้า Valve โดยไส้กรองเป็นแบบ Microfiber ( Depth Filter ) ความละเอียดของไส้กรองจะอยู่ระหว่าง 3-25 ไมครอน โดยวิธีการเลือก ไส้กรองนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ Valve

  • ใช้กับน้ำมันปิโตรเลียม

Air Breather Filter

เป็นไส้กรองกรองอากาศและดูดความชื้นสำหรับระบบ Hydraulic, Oil Lube, Gear Box
คุณสมบัติ สามารถกรองละอองขนาดเล็กและความชื้นในอากาศได้ ป้องกันเครื่องจักรที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้นสูงได้ ลดงานซ่อมบำรุง เพราะจะป้องกันปั๊มและวาล์วให้เสียหายช้าลง

Cartride Oil Filter

เป็นไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุเหล็ก,อลูมิเนียม

High-Efficiency Spin On Filter

เป็นฟิลเตอร์ละเอียดที่ใช้สำหรับการกรองน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันไฮโดรลิก ทั้งในเครื่องอัดลม เครื่องจักร
มีขนาด 1, 3, 12 ,25 ไมครอน วัสดุ อลูมิเนียม

  • ใช้กับน้ำมันหล่อลื่น
  • น้ำมันไฮดรอลิค

ฟิลเตอร์แบบต่างๆ ที่เราจำหน่าย