Finetek Level Transmitter

Finetek Level Transmitter

จำหน่าย LevelTransmitter ยี่ห้อ Finetek โดยมีสินค้าที่สามารถตรวจวัดค่าได้หลากหลายอุณหภูมิ แรงดัน ซึ่งมีทั้งแบบ Wave Radar Level Transmitter, Ultrasonic Level Transmitte สินค้ารองรับการใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงไฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตยา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

JTR Guided Wave Radar Level Transmitter

jtr guided wave radar

 • Meets the various measurement requirements of different temperature, pressure and medium.
 • Contact measuring, capable of overcoming the steam, foam and stirring effects.
 • 4~20 mA / 2 lead wires, simple wiring, low
 • power consumption (2.4W max.).
 • 128*64 LCM Display, easy on-site adjustment.
 • Unique algorithms and echo wave processing technology can be used under various types of complex work conditions.
 • Echo wave graphics display function, to display the signal waveform inside the tank, can be used for background noise processing.
 • Operation Interface Language Selection:
  Traditional Chinese, Simplified Chinese, English.
 • Capable of simulating output current signal of 4mA, 20mA.

Applications

 • Power plant
 • Chemical plant
 • Cement plant
 • Water treatment
 • Paper mill plant
 • Steel plant
 • Refinery plant