CCTV and Fiber Optic

งานติดตั้งระบบ CCTV และเดินสาย Fiber Optic

ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเดินสาย Lan (UTP) และ Fiber Optic ทั้ง Indoor และ Outdoor และบริการเข้าห้วสายไฟเบอร์ ออฟติค ทั้งแบบ Multi Mode และ Single Mode รวมทั้งทดสอบสายสัญญาณด้วยเครื่อง OTDR