Air Filter แผ่นกรองอากาศ

Air Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ

มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากฝุ่นและมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถทำให้การดำรง ชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของสุขภาพไม่ดี ทำให้ป่วย ไม่สบาย บางรายอาจเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจในสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตัวแผ่นกรองอากาศ หรือ Air Filter มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้กรองอากาศก็เพื่อต้องการเอาสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศทั้งของแข็ง ของเหว และแก๊สที่เราไม่ต้องการ เพื่อป้องกันคนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆนั่นเอง

แผ่นกรออากาศ แผ่นกรองฝุ่น Air Filter

Filter GEPS ที่จำหน่าย มีหลากหลายให้เลือก

Pocket Filter กรองฝุ่นอุตสาหกรรม ห้องพ่นสี

Pocket Filter เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่น, ฝุ่นอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศของ โรงงานอุตสาหกรรม, ห้องพ่นสี และระบบงานกรองอากาศ เพื่อดักฝุนหยาบ สามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ ขนาดพิเศษ, จำนวนของ Pocket และ ชนิดของ Bag Filter Media

High Efficaiency Medium Pocket Filter

speciality

 • High performance medium pocket filter media
 • Specially woven with the superfine fiber
 • High dust holding capacity and long service life
 • Filter materal content static electricity fiber
 • Filter Class: M5-F8, Efficiency: 60-95% (Media type on request)

 

 


Aluminium Bag and Nylon Filter

Aluminium Filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น สามารถดักฝุ่นละอองขั้นต้น ขนาดใหญ่ 1-10 ไมครอน มีทั้งแบบม้วน และแบบตัดตามมาตรฐาน มีใส่กรอบอลูมิเนียม หรือ กัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Bag Filter

Bag Filter

ถุงผ้ากรองฝุ่นละอองแบบตัดเย็บ เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับงานกรองฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท มีประสิทธิภาพสูงถึง 99% สำหรับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน

Nylon Filter กรองอากาศวัสดุไนลอน

Nylon Filter

ตาข่ายกรองไนล่อน และตาข่ายโพลีเอสเตอร์ เป็นเนื้อวัสดุกรองที่มีคุณภาพสูง สามารถกรองฝุ่นได้เป็นเวลานาน เนื้อตาข่ายพลาสติกที่ทนทานและแข็งแรง สามารถดักฝุ่นขนาดใหญ่ได้ 10-100 ไมครอน มีทั้งสีดำและขาว สามารถเลือกตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ


 

Pre Filter

ฟิลเตอร์กรองอากาศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบกรองอากาศ Prefilter จะช่วยในการดักแมลง และกรองอนุภาคขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวกรองชั้นต่อไป

pre filter roll media

Roll Media

 • Synthetic fiber media for coarse dust filtration
 • Low initial pressure drop
 • High dust holding capacity
 • Efficiency G2-G4 to DIN EN779

 

pre filter washable filter

Washable Filter

 • Low initial pressure drop
 • high dust holding capacity
 • Highly washable type
 • Extruded aluminium frame
 • Offered in pleated and pocket type
 • Efficiency G2-G4 to EN779

pre filter plated type

Plated Filter

 • Pleated disposable panels
 • Nonwowen cotton / synthetic blend media
 • Efficiency at 25-30% and 90-92% Arrestance
 • Available in economy and high capacity type

 


Medium Filter

medium filter bag type

Bag Filter

 • High efficiency synthetic fiber pocket filters
 • Available in three efficiency 60-65%, 80-85%, 90-95% ASHRAE standard
 • Offered wide range of size and numbers of pockets
 • Aluminium frame

medium filter rigid type

Rigid Filter

 • Rigid Box filter
 • Wet-laid glass fiber media, aluminium separator
 • Offered in galvanized steel frame with header or box type aluminium frame
 • Available in 12" and 6" depths and 60-65%, 80-85% and 90-95% efficiency ASHRAE standard 52.2

medium filter v-bank

V-Bank Filter

 • V-Bank Type medium filter
 • Minipleat plass fiber media, maximum media area for minimum pressure drop and long service life
 • Rated efficiency F6, F8 and F9 EN779 standard

Final Filter

filter กรองอากาศ

Aluminum Separator Type

 • High efficiency HEPA/ULPA filters aluminium separator type
 • Extruded aluminium frame
 • Available in 95%DOP, 99.97%, 99.99% at 0.3um and 99.9995% at 0.12um Offered in 6" and 12" depth
 • With in high capacity are option

MiniPleat

 • Minipleat HEPA/ULPA separatorless filter
 • Low profile thin and lightweight
 • Efficiency in 99.99% at 0.3um and 99.9995% at 0.12um
 • Application for laminar flow, air filtration, clean benches, clean room, etc.

final filter terminal module

Terminal Module

 • Separatorless HEPA/ULPA ducted ceiling module
 • Application for class 1-100k cleanrooms
 • Efficiency from 99.99% at 0.3 micron to 99.9995% at 0.12 micron
 • Options include 10", 12" diameter collars and insulation

Filter สั่งตัด

aluminium filter แบบสั่งตัด

Aluminium Filter

อลูมิเนียมฟอย์ดฉีกซ้อนกัน 9 ชั้น กรองฝุ่นหยาบ และไอน้ำมัน สามารถล้างน้ำได้
การใช้งาน

 • ใช้กรองฝุ่นหยาบตู้ AHU
 • ใช้กรองไอน้ำมันในห้องครัว

aluminium flame

Aluminium Flame

Pre filter ใยสังเคราะห์ใส่กรอบอลูมิเนียม สามารถเปลี่ยนเนื้อใยได้ ล้างน้ำได้

การใช้งาน
 • ใช้แทน Pre filter กรอบกระดาษ

auto roll filter แบบสั่งตัด

Auto Roll

การใช้งาน

ใช้เป็น Pre filter สำหรับห้องที่มีพื้นทีกว้าง และไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานเปลี่ยนฟิลเตอร์มาก

bag filter eu4 filter แบบสั่งตัด

Bag Filter EU4

ถุงกรองฝุ่นหยาบ อายุการใช้งานนาน เนื้อจากเนื้อถุงฟูสามารถกักเก็บฝุ่นได้มาก pressure drop ต่ำ

การใช้งาน
 • ใช้เป็นกรองหยาบ กรองฝุ่นก่อนถึง Medium filter

bag filter eu5

Bag Filter EU5

ถุงกรองฝุ่นละเอียด ประสิทธิภาพการกรองดี สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับสถานที่ได้

การใช้งาน
 • ใช้เป็น Medium filter ก่อนถึง Hepa filter

bag filter eu7

Bag Filter EU7

ถุงกรองฝุ่นละเอียด ประสิทธิภาพการกรองดี สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับสถานที่ได้

การใช้งาน
 • ใช้เป็น Medium filter ก่อนถึง Hepa filter