Air Filter

Air Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ

มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากฝุ่นและมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถทำให้การดำรง ชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของสุขภาพไม่ดี ทำให้ป่วย ไม่สบาย บางรายอาจเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจในสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตัวแผ่นกรองอากาศ หรือ Air Filter มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้กรองอากาศก็เพื่อต้องการเอาสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศทั้งของแข็ง ของเหว และแก๊สที่เราไม่ต้องการ เพื่อป้องกันคนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆนั่นเอง


Aluminium Bag and Nylon Filter

Aluminium Filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น สามารถดักฝุ่นละอองขั้นต้น ขนาดใหญ่ 1-10 ไมครอน มีทั้งแบบม้วน และแบบตัดตามมาตรฐาน มีใส่กรอบอลูมิเนียม หรือ กัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Bag Filter

Bag Filter

ถุงผ้ากรองฝุ่นละอองแบบตัดเย็บ เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับงานกรองฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท มีประสิทธิภาพสูงถึง 99% สำหรับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน

Nylon Filter กรองอากาศวัสดุไนลอน

Nylon Filter

ตาข่ายกรองไนล่อน และตาข่ายโพลีเอสเตอร์ เป็นเนื้อวัสดุกรองที่มีคุณภาพสูง สามารถกรองฝุ่นได้เป็นเวลานาน เนื้อตาข่ายพลาสติกที่ทนทานและแข็งแรง สามารถดักฝุ่นขนาดใหญ่ได้ 10-100 ไมครอน มีทั้งสีดำและขาว สามารถเลือกตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกรองแบบจีบ

ประสิทธิภาพ : G4 EN779

 • มีเดียเนื้อใยสังเคราะห์ ติดกับ ตาข่ายอลูมิเนียมสำหรับเป็นช่องระบายอากาศ
 • เฟรม : เป็นลักษณะกระดาษแข็งกันน้ำได้
 • ขนาดมาตรฐาน : 24"x24" / 12"x24" / 20"x20"
 • ความหนามาตรฐาน : 1" , 2" และ 4"
 • สามารถนำมาตัด ตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกรองใยสังเคราะห์ล้างทำความสะอาดได้

 • ประสิทธภาพ : G2,G3, G4 และ M5
 • เนื้อมีเดียเป็นใยสังเคราะห์ ล้างทำความสะอาดได้
 • เฟรม : อลูมิเนียมฉีด / อลูมิเนียมชีทขนาด 0.8T
 • ขนาดมาตรฐาน : 24"x24", 12"x 24" / 20"x 20" / ETC,
 • Standard ความหนา : 1", 2" และ 4"
 • ความหนาต่ำสุด : 30 mm.
 • สามารถนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกรองใยสังเคราะห์ล้างทำความสะอาดได้

 • ประสิทธิภาพ : G2,G3,G4 EN779
 • เนื้อมีเดียเป็นใยสังเคราะห์ล้างทำความสะอาดได้ (สินค้านำเข้าจากอิตาลี)
 • เฟรม : อลูมิเนียมฉีด / อลูมิเนียมชีทขนาด 0.8T
 • ขนาดมาตรฐาน : 24"x24" / 12"x24" / 20"x20" / ETC
 • ความหนามาตรฐาน : 1" และ 2"
 • ความหนาต่ำสุด : 9 mm.
 • สามารถนำมาตัด ตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกรองไนล่อน

 • ประสิทธิภาพ : G2 EN779
 • เนื้อมีเดียเป็น PPnet ไนล่อนฟิลเตอร์ # 38 และ # 46 (สีดำ,สีขาว)
 • ขนาดเฟรม : 4 mm. เป็นเฟรมโครงลวด และ อลูมิเนียมเฟรม
 • ขนาดมาตรฐาน : ตามลูกค้าต้องการ
 • ความหนามาตรฐาน: 5 mm, 9 mm.
 • ความหนาต่ำสุด : 5 mm.
 • สามารถนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการ

แผ่นกรองอะลูมิเนียมหลายชั้น

 • ประสิทธิภาพ : G2,G3 EN779
 • เนื้อมีเดียเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ (จากซาอุดิอารเบีย)
 • เฟรม : อลูมิเนียมฉีด / อลูมิเนียมชีทขนาด 0.8T
 • ขนาดมาตรฐาน : 24"x24" / 12"x24" / 20"x20" / ETC
 • ความหนามาตรฐาน : 1" , 2" และ 4"
 • ความหนาต่ำสุด : 9 mm.
 • สามารถนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการ