Air Filter

Air Filter หรือ แผ่นกรองอากาศ

มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากฝุ่นและมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถทำให้การดำรง ชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของสุขภาพไม่ดี ทำให้ป่วย ไม่สบาย บางรายอาจเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจในสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งตัวแผ่นกรองอากาศ หรือ Air Filter มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้กรองอากาศก็เพื่อต้องการเอาสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศทั้งของแข็ง ของเหว และแก๊สที่เราไม่ต้องการ เพื่อป้องกันคนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆนั่นเอง


Aluminium Bag and Nylon Filter

Aluminium Filter

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น สามารถดักฝุ่นละอองขั้นต้น ขนาดใหญ่ 1-10 ไมครอน มีทั้งแบบม้วน และแบบตัดตามมาตรฐาน มีใส่กรอบอลูมิเนียม หรือ กัลวาไนซ์ ตามความเหมาะสม

Bag Filter

Bag Filter

ถุงผ้ากรองฝุ่นละอองแบบตัดเย็บ เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับงานกรองฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท มีประสิทธิภาพสูงถึง 99% สำหรับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน

Nylon Filter กรองอากาศวัสดุไนลอน

Nylon Filter

ตาข่ายกรองไนล่อน และตาข่ายโพลีเอสเตอร์ เป็นเนื้อวัสดุกรองที่มีคุณภาพสูง สามารถกรองฝุ่นได้เป็นเวลานาน เนื้อตาข่ายพลาสติกที่ทนทานและแข็งแรง สามารถดักฝุ่นขนาดใหญ่ได้ 10-100 ไมครอน มีทั้งสีดำและขาว สามารถเลือกตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ

Air filter standard